Referenties

Referenties van klanten

 

Referenties van onze klanten:

Gemeente Nijmegen: bel en herstellijn:

Het bedrijf Andre Weijers GWW B.V. heeft de verzakking van het straatwerk vakkundig  gerepareerd.

Hiervoor hartelijk dank.

 De goot is prima aangelegd , prima werk, waarvoor dank!!!

De aannemer was zeer correct en meewerkend. Niets dan lof.

Gemeente Nijmegen Bestek:

Andre Weijers heeft naar tevredenheid werk verricht .

De riool-en straatwerkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd ondanks dat er veel onvoorziene omstandigheden waren.

Er zijn geen klachten ontvangen.

Heinz te Elst:

Verklaart dat de onderhoudswerkzaamheden naar tevredenheid op de locatie Heinz Elst zijn uitgevoerd.

Andre Weijers behoort tot een van de belangrijkste leveranciers binnen zijn vakgebied en ze hopen ook in de toekomst de relatie te kunnen continueren.

Begraaf en gedenkpark Heilig land stichting:

Echt fantastisch werk geleverd.

Akzo Nobel:

De afbraak van gebouw B10 te Arnhem  is ten volle tevredenheid uitgevoerd.

v.Dinther  bouwbedrijf:

wij beoordelen het bedrijf Andre Weijers GWW B.V. als volgt

bij prijsaanvraag is de offerte altijd op tijd bij ons binnen

uw prijs staat gelijk aan de huidige markt

het werk wordt correct achtergelaten

meedenkend met de klant

coulante opstelling t.o.v. verrekening meer- en minderwerk

Ministerie van verkeer en waterstaat:

 

Zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft het bedrijf blijk gegeven van goede technische en organisatorische kwaliteiten. De conclusie is dan ook dat de werkzaamheden naar volle tevredenheid zijn uitgevoerd.

Ministerie van Defensie:

Andre Weijers GWW B.V .heeft verschillende bestratings-,rioleringswerkzaamheden en diverse andere werkzaamheden ten volle tevredenheid uitgevoerd.

Tevens heeft het bedrijf blijk gegeven dat ondanks de zeer strenge regels die in het bijzonder voor de startbanen en hangaars vereist zijn , de werkzaamheden op vakkundige wijze binnen de gestelde uitvoeringstermijn  heeft  gerealiseerd.

Dit is terug te voeren aan de technische kwaliteiten en organisatorisch en administratief inzicht van Andre Weijers GWW B.V.