Projecten

Het verwijderen van de paaltjes, fietsenrekken, bankjes endiverse andere obstakels. Dit gebeurt iedere keer als dewaalkade dreigt onder te lopen i.v.m. de hoge waterstand wat meerdere keren per jaar voorkomt. Deze spullen worden tijdelijk opgeslagen en worden op een later tijdstip, als er geen dreiging meer voor het onderlopen van de waalkade is, weer teruggeplaatst.

 

Berry staat ook op de site