BEL ONS
+31 24 37 87 578
EMAIL
info@andreweijers.com
WERKTIJDEN
Maandag - Vrijdag 07:30 - 16:30

Diensten

DIENSTEN

Onze diensten bestaan uit het realiseren van projecten in de grond-, water- en wegenbouw. Van groot tot klein en van standaard tot gespecialiseerd maatwerk. Het klantenbestand telt diverse grote bedrijven en instellingen alsmede particulieren.

Ons bedrijf is een veel gevraagde hulp bij:

  • Calamiteiten zoals hoogwater
  • Evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse

Bij het realiseren van projecten staan betrouwbaarheid en deskundigheid hoog in het vaandel. Omdat al onze processen en werkmethodes ISO-9001 gecertificeerd zijn, kunt u ervan verzekerd zijn dat onze diensten voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard. Naast een ISO-9001 certificaat voor kwaliteit beschikken wij ook over een VCA** certificaat voor veilig en gezond werken.

Het grondwerk is de basis voor de overige werkzaamheden en is bepalend voor het eindresultaat. Onze werkzaamheden bestaan uit grondverzet, graafwerkzaamheden en het aanbrengen van zand en granulaat. Wij beschikken over gespecialiseerde grondwerkers en het juiste materieel om diverse grondwerken efficiënt uit te voeren.

De bestrating dient als verharding voor alles wat bereden en belopen wordt. De toepassingen zijn verschillend. Van grootschalige werken op openbare wegen en bedrijfsterreinen tot kleinschalige projecten en renovaties. Wij leveren deskundige vakmensen voor machinale bestrating, sierbestrating en het ‘ouderwetse’ straatwerk.

Riolering is het ondergrondse netwerk voor de afvoer van afvalwater en regenwater. De aanleg van deze infrastructuur is gespecialiseerd vakwerk. Wij voeren op basis van kennis en jarenlange ervaring alle voorkomende rioleringswerkzaamheden uit. Denk hierbij aan schoon- en vuilwaterriolering, persriolering en huisaansluitingen.

Wij zijn tevens een sterke speler op de markt als het gaat om calamiteiten, voor zowel overheidsinstanties als particulieren. Enkele voorbeelden hiervan zijn stormschade, verzakkingen en riolering. Ons materieel is overal inzetbaar en onze medewerkers zullen doeltreffend reageren.

Voor grote en kleine evenementen staat Andre Weijers GWW altijd klaar om in te springen. Zo verrichten wij diverse werkzaamheden voor de Nijmeegse Vierdaagse. Van het inzetten van technische middelen tot het verwijderen van fietsenrekken. Kortom: de juiste speler op dit gebied.

DUURZAAMHEID

De directie van Andre Weijers GWW ziet het als plicht om op economisch verant­woorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant.

De doelstelling van Andre Weijers GWW is om voortdurend de organisatie, kwaliteit van de producten, diensten en werkomgeving te verbeteren, alsmede de belasting van het milieu te verminderen en daar waar mogelijk te voorkomen.

De principes van Andre Weijers GWW zijn daarbij:

  • Wij stellen veiligheid, kwaliteit en zorg voor arbeidsomstandigheden en het milieu voorop bij alles wat we doen.
  • De diensten en producten, die wij aan onze klanten leveren mogen niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen.
  • Om concurrerend te blijven dienen wij ons in te stellen op het voortdurend toenemen van de eisen van de klanten.
  • De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu is ieders verantwoordelijkheid op zijn of haar werkgebied. Iedereen zal daarom de nodige kennis en middelen ter beschik­king krijgen om die verantwoordelijkheid aan te kunnen.
  • De geldende wet-/ regelgeving en vergun­ningsvoorschriften worden als minimum richtlijn gehanteerd bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Ten slotte stelt Andre Weijers GWW zich ten doel, als uitvloeisel van het milieubeleid:

  • Producten en diensten die we leveren, geven de klant de mogelijkheid de belasting voor het milieu te minimaliseren.
  • Scheiding van afvalstoffen vanuit het Cradle to Cradle principe, waardoor materialen hergebruikt worden.
  • Erkennen van het milieubelang, indien er bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn.

De leidinggevenden zorgen voor continue bewaking van het behalen van de gestelde milieueisen door zowel de interne organisatie als de opdrachtgever.

© Andre Weijers 2023 | Alle Rechten Voorbehouden.